Slaappraktijk Eindhoven

Gerust slapen

Werkwijze

Kennismaking

Voordat een behandeling gestart wordt, kun je altijd eerst een kosteloze en vrijblijvende kennismaking aanvragen. Op die manier kun je bepalen of de aanpak van Slaappraktijk je aanspreekt. Als je besluit door te gaan, wordt er een intake ingepland.


Intake

Tijdens de intake wordt in kaart gebracht welke factoren samenhangen met je slaapprobleem. Er wordt gekeken welke aanpak het meest effect is, afhankelijk van jouw persoonlijke situatie. Vaak zijn er meerdere effectieve opties beschikbaar en gaan we kijken waar jij je het meest bij op je gemak voelt.


Hoe ziet de behandeling van slapeloosheid eruit?

De aanpak is gebaseerd op cognitieve gedragstherapie (CGT). Samen met Ingrid Verbeek heeft Merijn deze beschreven in het boek “Behandeling van langdurige slapeloosheid” voor psychologen. ‘Cognitief’ verwijst naar je denken: “welke gedachten houden je eventueel wakker? Gedrag verwijst naar datgene wat je doet rondom de slaap. Wat doe je op dit moment om met je slapeloosheid om te gaan en wat zou je eventueel beter kunnen doen om de slaap te bevorderen?  Er is inmiddels veel onderzoek gedaan naar CGT tegen slapeloosheid. Op lange termijn blijkt deze aanpak effectiever te zijn dan slaapmedicatie. Een behandeling van slapeloosheid duurt gemiddeld 4 tot 6 sessies van 45 minuten.

        

Hoe ziet de behandeling van parasomnie en ritmische bewegingsstoornis eruit?

Steeds meer onderzoeken laten zien dat factoren als stress, gejaagdheid, een gebrek aan ontspanning, een wisselend slaapritme, alcohol en bepaalde gedachten de parasomnie of ritmische bewegingsstoornis kunnen uitlokken en verergeren. In een behandeling is het dan ook belangrijk om te bepalen welke factoren bij jou een belangrijke in standhoudende rol spelen en de vicieuze cirkel te doorbreken. Zo creëren we een maatpak voor jouw klachten. Een behandeling van parasomnie bestaat gemiddeld uit 4 sessies van 45 minuten.

 

Hoe ziet de behandeling van vertraagde of vervroegde slaapfaseproblemen eruit? 

De aanpak van deze ritmeproblemen berust vooral op goede voorlichting, de inzet van adequate slaap-waakhygiëne en lichttherapie. Door middel van een gestructureerd programma zal toegewerkt worden naar het door jou gewenste ritme.