Slaappraktijk Eindhoven

Gerust slapen

Tarieven

Vrijblijvende kennismaking (gemiddeld 30 minuten): € 0,-

- Individuele intake (dubbel consult, gemiddeld 1,5-2 uur) inclusief verslaglegging: € 190,- (vrijgesteld van BTW)

- Individueel psychologisch consult (gemiddeld 60 minuten) € 95,- (vrijgesteld van BTW)


Sinds 2014 wordt de behandeling van slapeloosheid niet meer vergoed vanuit het basispakket.

Je privacy is hierdoor gewaarborgd. Je gegevens worden niet aangeleverd bij het landelijke DBC-Informatiesysteem.  


Bij vergoede zorg geldt voor GGZ-instellingen en vrijgevestigde GZ-psychologen een wettelijke verplichting om gegevens van cliënten aan te leveren aan het landelijk DBC-informatiesysteem (DIS). Een aantal publieke organisaties hebben hierdoor toegang tot deze informatie en op aanvraag kunnen de gegevens ook aan derden worden verstrekt. Veel cliënten vinden dit een zorgelijke ontwikkeling. Zij kiezen er dan ook bewust voor om af te zien van enige vergoeding, zodat hun gegevens niet worden aangeleverd bij het DIS en niet worden verspreid naar publieke organisaties of derden. Slaappraktijk werkt met onvergoede zorg dus je gegevens blijven in eigen beheer.


Betaling en afzeggen

Bij Slaappraktijk Eindhoven betaal je per PIN, na de sessie of intake. Een afspraak afzeggen kan altijd, maar laat het 48 uur van tevoren weten, dan kan er nog iemand anders ingepland worden. Indien je niet binnen 24 uur afbelt, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.