Slaappraktijk Eindhoven

Gerust slapen

Privacy 

Overleg met je huisarts vindt alleen plaats na je schriftelijke toestemming.  Als je hiertegen bezwaar hebt, kun je dat altijd kenbaar maken. Er wordt niets overlegd als jij dat niet wil.

 

Van je behandeling wordt een dossier bijgehouden. Je hebt recht op inzage van je dossier. Niemand anders dan jij zelf en je therapeut mag je dossier inzien. Anderen mogen je dossier alleen inzien als je schriftelijk toestemming geeft. Je kunt deze toestemming later ook weer blokkeren.

 

Het dossier is eigendom van de praktijk. Je kunt wel een kopie krijgen van het dossier of van gedeelten van het dossier. Je therapeut mag je in dit geval wel een redelijke vergoeding vragen voor de kosten. Na afloop van de therapie wordt het dossier, volgens de wettelijke eisen, gedurende 15 jaar bewaard. Daarna wordt het vernietigd. Op je uitdrukkelijk verzoek kan het dossier echter eerder worden vernietigd, tenzij dat in strijd is met de wet.

 

Omdat Slaappraktijk werkt met onvergoede zorg, worden je gegevens niet aangeleverd bij het landelijke DBC-informatiesysteem. Je privacy is hierdoor gewaarborgd. 

 

Klachten 

Heb je een klacht over mijn beroepsmatig handelen, dan kun je deze altijd het beste eerst persoonlijk met mij bespreken. Wanneer het niet lukt om er op deze manier uit te komen, kun je overwegen om een officiële klacht in te dienen bij de Nederlandse Vereniging voor GZ-Psychologen (NVGzP), waarbij ik ben aangesloten. Op de website van de NVGzP vind je alle informatie over de klachtenprocedure.